Fremtidsværkstedet

Fremtidsværkstedet er en metode, der via bibringelse af sociale oplevelser til deltagerne skaber potentiale for vedvarende forandringer. Det er en mødeform eller workshop, hvor en gruppe brugere og/eller deltagere med fælles interesser og problemer mødes og udveksler erfaringer og ”vilde” visioner.

 

I fremtidsværkstedet forholder deltagerne sig konstruktivt til både fortiden, nutiden og fremtiden. Via en samværsform præget af gensidig respekt og forståelse udnytter fremtidsværkstedet den styrke, der ligger i at tænke på mulighederne og ikke på begrænsningerne. Endvidere resulterer ”et fremtidsværksted” typisk i, at deltagerne får øget lyst, mod, perspektiv og ’drive’ til at tale handlingsorienteret om fremtidige ønsketilstande.

 

Fremtidsværkstedet er skabt til at frigøre både kreativitet og kritik, hvorfor det specielle for metoden er, at det er legalt at komme med kritik.

Det er specielt vigtigt, at der gøres rede for samværsreglerne som bl.a. er:

  • deltagerne tager alt alvorligt uden at det bliver højtideligt;
  • ordet er hele tiden frit;
  • man ikke laver lange sætninger, men kun formulerer sig i stikord;
  • det ikke er tilladt at indlede diskussioner

Fremtidsværkstedet gennemføres mere konkret ved at gennemføre de tre faser: kritikfasen, fantasi-/utopifasen og realitets-/virkeliggørelsesfasen.

 

Copyright @ All Rights Reserved